สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายในสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ที่ชั้นบริการ ชั้น 1, 4, 5, 6, 7, 8  ภายในสำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก