สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

532_cover_20201230_075248

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย