สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน วันพิราลัย ๑๙ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๔

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน วันพิราลัย ๑๙ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๔ 
โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าพ่อและอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา