สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ WDL World Dissertation Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

WDL World Dissertation Library ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 2,000 แห่งจาก 150 ประเทศ
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ศิลปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
——–
💻สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล WDL World Dissertation Library
ได้ที่ http://dissertation.newacademic.net
โดยใช้ Username และ Password
Username : UBSJCPR
Password : BRU%%20
ใช้งานได้ตั้งแต่วันนื้ – 31 มีนาคม 2565
——–
💁 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: https://library.bsru.ac.th
[email protected]:https://link.bsru.ac.th/19b
E-mail : [email protected]