สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยรักและผูกพัน.....ก้าวสู่วันที่ภาคภูมิ

💖 “ด้วยรักและผูกพัน…..ก้าวสู่วันที่ภาคภูมิ” 💖

——–

นางศรีโสภา  อ้อยหวาน

ข้าราชการ

——–

💐 เกษียณอายุราชการ ประจำปี ..๒๕๖๔

📚 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

🏤 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#กีรติกษิณการณ์  #เกษียณอายุราชการ