สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
เป็นตัวแทนรับหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในเทศกาล BOOKFESTIWOW รวมพลคนรักการอ่าน  by SE-ED
ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม