สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการออนไลน์ หนังสือประวัติและบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ ของ"สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์" (ช่วง บุนนาค)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมชม
——–
นิทรรศการออนไลน์
หนังสือประวัติและบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ ของ”สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” (ช่วง บุนนาค)
——–
1. ความเป็นมาของตระกูลบุนนาค
2. บทบาททางด้านการเมืองการปกครอง
3. บทบาททางด้านการต่างประเทศ
4. งานทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์
5. งานทางด้านสถาปัตยกรรม
6. งานทางด้านศาสนา
7. งานทางด้านวรรณกรรม
8. งานทางด้านการศึกษา
——–
สามารถติดตามอ่านได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
——–
วันที่ 19 มกราคม 2565
สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facbook สำนักวิทยบริการฯ
ผ่านช่องทาง YouTube https://youtu.be/9q9Td4b3n4g
ผู้เข้าร่วมฟังสามารถ กดไลค์ กดแชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย