สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

95_20201018_154552-3
94_20201018_154552-2
93_20201018_154552-1
92_20201018_154552-0
สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ ห้อง Learning commons ชั้น 1 บริเวณด้านในสุด พร้อมที่เสียบปลั๊ก เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยที่อาคาร 8 ห้องสมุดนะจ๊ะ