สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (covid-19)

Book Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฟรี 
บริการจัดส่งให้ด้วยใจ…..สู้ภัย COVID-19 
สำหรับนักศึกษา สามารถยืมหนังสือได้ 15 เล่ม/คน
ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
——
ขั้นตอนการใช้บริการ
1.สืบค้นรายชื่อหนังสือจากเว็บ http://opacb.bsru.ac.th/
2.เมื่อได้ชื่อหนังสือแล้ว แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่อหนังสือที่ต้องการ
แจ้งมาทาง Facebook : library.bansomdej
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
——
หมายเหตุ 
สามารถยืมหนังสือได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
หากต้องการคืนหนังสือก่อนกำหนดส่ง สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์หรือส่งคืนได้ที่เครื่องคืนหนังสือ Book Drop ของสำนักวิทยบริการฯ