สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

89_cover_20210105_141553

ห้องสมุดมีบริการ Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฟรี
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา 50 ท่านแรก
ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2564 
ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการฯ
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
#ห้องสมุดทุกที่ทุกเวลาFacebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]