สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

77_cover_20201116_140230

ห้องสมุดมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่ชั้น 4 เปิดให้บริการ 3 ห้อง
——————–
**กำหนดเวลาการให้บริการ**
– จันทร์ – พุธ 8.30 – 18.00 น.
– พฤหัสบดี – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
– อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.
——————–
**ผู้เข้าใช้บริการต้องมีจำนวน 3 – 5 คน**
**ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น 4**
**สแกน QR Code เข้าใช้บริการ**