สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุด เดือนพฤาภาคม

📣 สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง
วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564
——-
📍 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 : วันฉัตรมงคล
📍 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 : วันพืชมงคล
📍 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 : วันวิสาขบูชา
——–