สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อใช้บริการ
และสอบถามข้อมูลตามช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม e-services ขอใช้บริการออนไลน์
https://link.bsru.ac.th/ld

Website: https://library.bsru.ac.th

ประสานงานเร่งด่วน
คุณวราภรณ์ พุ่มรอด โทร 086-753-4612