สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
(หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อใช้บริการ
และสอบถามข้อมูลตามช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม e-services ขอใช้บริการออนไลน์
https://link.bsru.ac.th/ld
Website: https://library.bsru.ac.th

ประสานงานเร่งด่วน คุณวราภรณ์ พุ่มรอด
โทร 086-753-4612