สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงผนังกระจก เพื่อวางแผนจัดเตรียมการปรุงปรุงผนังกระจกอาคาร 8

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงผนังกระจก เพื่อวางแผนจัดเตรียมการปรุงปรุงผนังกระจกอาคาร 8
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 9.00 น. – 12.00 น.