สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร วาระพิเศษ

act_june22
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร วาระพิเศษ
——
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร วาระพิเศษ
เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบ 2
 
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
——