สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเบิร์นแคลอรี่ (Burn Calories)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำโดยผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเบิร์นแคลอรี่ (Burn Calories)ในโครงการประกวดการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ สำหรับอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 16.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา