สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2565
——–
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Onsite ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง