สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

75_cover_20201113_144653

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำลังดำเนินการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ชั้น 2, 4, 6, 7, 8  
โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้น – ลงทางบันไดกลางได้ ตั้งแต่ชั้น 2 – ชั้น 5
ขออภัยในความไม่สะดวก