สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
——
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 น.
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
.
***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***
.
Join Zoom Meeting ห้องที่ 1
Meeting ID: 987 6085 4550
Passcode: 9999
.
Join Zoom Meeting ห้องที่ 2
Meeting ID: 940 6711 3074
Passcode: 9999