สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุตกแต่งให้กับโรงเรียนวัดบุคคโล

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——–
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
มอบทรัพยากรสารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดบุคคโล
เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนและสร้างภูมิทัศน์พื้นที่บริการในห้องสมุด
ในโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น