สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
——–
🏤 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📒📘📔
——–