สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ผ่านทาง Mobile Application
1. ทำการ Download ได้ทาง App store และ Play store
search คำว่า Matrix library และทำการติดตั้ง
2. ทำการเปิด Application เพื่อกรอกข้อมูลดังนี้
สำหรับนักศึกษา พิมพ์ รหัสนักศึกษาในช่อง Accountและในช่อง Password
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร พิมพ์ รหัสบัตรประชาชนในช่อง Account และ ในช่อง Password
3. เลือกสถาบัน BSRU และ Log in