สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ"อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕"

ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ”อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕”
——–
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป
ในโครงการ”อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕”
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)