สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

1726_20210408_105737-2
1727_20210408_105737-3
1725_20210408_105737-1
1724_20210408_105737-0
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป
เพื่อถวายเป็่นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จบูรพมหากษัตราธิราชและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)