สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2565

สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง
วันหยุด เดือนมิถุนายน 2565
——–
📍 วันที่ 3 มิถุนายน :วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
——–