สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

🏠 ในช่วง Work From Home นี้ น้อง ๆ นักศึกษาหากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากที่บ้าน สามารถทำได้ง่าย ๆ

นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ VPN จากสำนักคอมพิวเตอร์

🖥 โดยระบบ VPN (Virtual Private Network) เป็นระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ได้เสมือนการใช้งานบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

——–

👉 ขั้นตอนการลงทะเบียน

เข้าไปที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/stuvpn

รอรับ บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ทางอีเมล์

📍 หมายเหตุ : ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th หรือ @o365.bsru.ac.th ลงทะเบียนเท่านั้น

——–