สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี 2563

1592_20201207_101329-1

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ตัวแทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ  อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองผู้อำนวยการ  ผศ.อภิญญา หนูมี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง – บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา