สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

96_20201027_182915-0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแจ้ง การเข้าใช้งาน Application Matrix Library บนมือถือ
เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว
โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ ได้ตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก