สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งวันเวลาเปิด-ปิด เดือนกรกฎาคม

📣 สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ 📣
📍 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
📍 วันอาทิตย์ ปิดบริการ
💁 หากมีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการเปิดให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ