สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

83_cover_20201203_131331
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งนักศึกษาที่ต้องการติดต่อ ขอทำเรื่องจบการศึกษา
กรุณาติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 ธันวาคม 2563 และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก