สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

99_20201103_102413-0

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดบริการ เดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]