สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
วันอาทิตย์ ปิดบริการ
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการเปิดให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
—————————————-
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : วันมาฆบูชา
———————————–
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : lib[email protected]