สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายเวลา ปิดบริการ ไปจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
เนื่องด้วยประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)
ขออภัยในความไม่สะดวก
—————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : library.bansomdej