สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
วันอาทิตย์ ปิดบริการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]