สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้ง งดใช้พื้นที่นั่งอ่านภายในสำนักวิทยบริการฯ ชั่วคราว

 สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง งดใช้พื้นที่นั่งอ่าน 
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
———-
โดยผู้ใช้บริการที่พักอาศัยอยู่ในระยะใกล้ สามารถติดต่อขอยืมหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 หรือ ผู้ใช้บริการสามารถขอยืมหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ ฟรี 
———-

ดิดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]