สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์
บุคลากร นักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ค้นหาวิทยานิพนธ์จากทั่วโลกฟรี กับฐานข้อมูล “ProQuest Dissertations & Theses Global”
ซึ่งประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 3.8 ล้านรายการ
จากมหาวิทยาลัยกว่า 1,700 แห่ง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
เข้าใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
ได้ที่นี่ http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
กรณีที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister