สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ e-Newspaper

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ e-Newspaper 📰🔎💻
——–
📍 iQ NewsCilp
http://edu.iqnewsclip.com/
——–
📍 NEWSCenter
https://www.iqnewscenter.com/
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
https://library.bsru.ac.th/e-newspaper/
👉 หมายเหตุ : ติดต่อขอรับอีเมล์และรหัสใช้งานได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ http://bsru.me/vpnregiste
——–