สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำบริการฐานข้อมูลออนไลน์ e-Book

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ e-Book 📒🔎💻
——–
📍 EBSCO eBooks Collection
——–
📍 Gale Virtual Reference Library
——–
📍 Thai eBooks
——–
📍 ebrary eBooks
———
📍 iG library
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
📍 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้งานผ่านระบบ VPN
👉 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
👉 สำหรับนักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่