สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำบริการฐานข้อมูลออนไลน์ e-Database

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ e-Database 🔎💻
——–
📍 Academic Search Complete
——–
📍 ACM Digital Library
——–
📍 Art & Architecture Complete
———
📍 Emerald Management (EM92)
———-
📍 JGATE : Social & Management Science Collection
———-
📍 ScienceDirect
———–
📍 Web of Science
———-
📍 Academic Search Ultimate
——–
📍 Applied Science & Technology Source Ultimate
——–
📍 Computer & Applied Sciences Complete (CASC)
——–
📍 Food Science Source
——–
📍 Legal Source
——–
📍 SpringerLink Journal
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
📍 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้งานผ่านระบบ VPN
👉 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
👉 สำหรับนักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่