สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Book Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฟรี !!

📣📣 Book Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฟรี !! 📘📙
บริการจัดส่งให้ด้วยใจ…..สู้ภัย COVID-19 💕
—-‐—-‐—
🙍 สำหรับนักศึกษา สามารถยืมหนังสือได้ 15 เล่ม/คน
📆 วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
——
💁 ขั้นตอนการใช้บริการ
1.สืบค้นรายชื่อหนังสือจากเว็บ http://opacb.bsru.ac.th/
2.เมื่อได้ชื่อหนังสือแล้ว แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่อหนังสือที่ต้องการ
แจ้งมาทาง Facebook : library.bansomdej
[email protected]http://bit.ly/3bkrZDO
——
หมายเหตุ
📍 หากต้องการคืนหนังสือก่อนกำหนดส่ง สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์
หรือส่งคืนได้ที่เครื่องคืนหนังสือ Book Drop ของสำนักวิทยบริการฯ