สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Books Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฟรี !!

📣 Books Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฟรี !! 📣
📚 บริการจัดส่งให้ด้วยใจ…..สู้ภัย COVID-19 ❤️
——–
💁 สำหรับนักศึกษา สามารถยืมหนังสือได้ 15 เล่ม/คน
📆 ขยายเวลา – 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
——–
📍 ขั้นตอนการใช้บริการ
1. สืบค้นรายชื่อหนังสือจากเว็บ http://opacb.bsru.ac.th/
2. เมื่อได้ชื่อหนังสือแล้ว แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่อหนังสือที่ต้องการ
แจ้งมาทาง Facebook : library.bansomdej
——
👉 หมายเหตุ : หากต้องการคืนหนังสือก่อนกำหนดส่ง
สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือบริเวณประตูทางเข้า-ออก สำนักวิทยบริการฯ
——–
💁 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่