สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BSRU2T รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2 จำนวน 146 อัตรา

BSRU2T รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 146 อัตรา
—-
ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2564