สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Newspaper

iQ NewsCilp

บริการ กฤตภาคข่าว จากหนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ในรูปแบบไฟล์ PDF

http://app.iqnewsclip.com/

Username [email protected]
Password bsru01

*** สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน 10 User โดยผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนตัวเลขเป็น 01-10 ในกรณีที่ login แล้วระบบแจ้งว่ามีผู้ใช้งานอยู่

NEWSCenter

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากสื่อออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 แหล่ง อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่กำลังอยู่ในกระแสได้ทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟล์มัลติมีเดีย และไฟล์เอกสาร สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษย้อนหลังได้กว่า 15 ปี