สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน

act_june12
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน
——
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
——