สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลาทำการของสำนักวิทยบริการฯ

📍 เวลาทำการของสำนักวิทยบริการฯ
เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

👉 ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
(จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
——–