สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

72_cover_20201104_141440

การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ผ่านทาง Mobile Application

1. ทำการ Download ได้ทาง App store และ Play store
search คำว่า Matrix library และทำการติดตั้ง
2. ทำการเปิด Application เพื่อกรอกข้อมูลดังนี้
สำหรับนักศึกษา พิมพ์ รหัสนักศึกษา
ในช่อง Accountและในช่อง Password

สำหรับอาจารย์ และบุคลากร พิมพ์ รหัสบัตรประชาชน
ในช่อง Account และ ในช่อง Password
3. เลือกสถาบัน BSRU และ Log in

**********************
ติดปัญหาการเข้าใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]