สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การลงทะเบียนและการติดตั้ง VPN เพื่อใช้งานฐานข้อมูลจากภายยอกมหาวิทยาลัย

น้องๆนักศึกษาหากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากที่บ้าน สามารถทำได้ง่ายๆ
นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ VPN จากสำนักคอมพิวเตอร์

🖥 โดยระบบ VPN (Virtual Private Network) เป็นระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ได้เสมือนการใช้งานบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
——–
👉 ขั้นตอนการลงทะเบียน
✅ เข้าไปที่ลิงค์ https://bsruvpn.bsru.ac.th

👉 ขั้นตอนการติดตั้งและการเข้าใช้งานระบบ VPN
เข้าไปที่ลิงค์ https://help.bsru.ac.th/?p=674

📍 หมายเหตุ : ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th หรือ @o365.bsru.ac.th ลงทะเบียนเท่านั้น

💁 ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://link.bsru.ac.th/19b