สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
วันที่ 19/01/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/01/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/01/61
บ้านสมเด็จ BOOK FAIR ครั้งที่10
วันที่ 10-12 มกราคม 2560
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author